Diriliş Ertuğrul Yeni Sezonu Oyuncuları Kim Kimdir?

/ 8 Kasım 2018 / / yorumsuz
Diriliş Ertuğrul Yeni Sezonu Oyuncuları Kim Kimdir?

Diriliş Ertuğrul Yeni Sezonu başladı. Peki diziye yeni katılan oyuncuları tanıyor musunuz? Hangi rolü canlandırıyorlar?  Diriliş Ertuğrul Yeni Sezonu Oyuncuları makalemizde kısaca oyuncuları sizlere tanıtalım istedik. İşte Diriliş Ertuğrul Yeni Oyuncular;

Diriliş Ertuğrul Sezon Finali Özeti (121. Bölüm Özet)

Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı…

Ertuğrul ve alplar, Noyan’dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası’na gelebilecekler mi? Osman’ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman’a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday’ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak?

Diriliş Ertuğrul Yeni Sezon ilk bölüm özeti (122. Bölüm Özet)

Ertuğrul Bey’in öncülüğündeki Kayılar, yeni yurtları Söğüt’e yerleşeli on yıl olmuş; geçen bu on yıllık sürede Selçuklu Devleti, Kösedağ Savaşı’nda Moğollar’a yenilmiş ve devlet Moğol tahakkümü altına girmiştir. Fakat Ertuğrul, her şeye rağmen Söğüt’ü ihya etmiş, buradaki müslim ve gayrimüslim ahalinin güvenini kazanmıştır. Diğer taraftan oğullarını da bizzat kendisi büyütüp yetiştirmiştir.

Ertuğrul’un Söğüt’teki gücü, Moğolları rahatsız eder. Moğollar, tahakküm altına aldıkları Selçuklu vezirleri aracılığıyla Ertuğrul’un gücünü kırmak için harekete geçer. Bu zamana kadar Söğüt’te vergileri toplayan Ertuğrul iken, bundan sonra vergileri toplamakla başka bir oba vazifelendirilir. Ayrıca bu obaya Söğüt’te yurt verilir. Bu obanın beyi, kızını casusluk faaliyetleri için önden Söğüt’e gönderir ve kızın yolu Osman vasıtasıyla Ertuğrul ile kesişir. Bundan sonra Ertuğrul ile bu kız ve obası arasında büyük olaylar baş gösterir.

Diğer taraftan geçen yıllar içinde, Söğüt’ün Türkler tarafından ihya edilmesini kabullenemeyen ve Söğüt’ü Ertuğrul’un elinden almak isteyen gizli bir örgüt ortaya çıkar. Bu örgütün lideri, farklı bir kılıkta Ertuğrul Bey’in en yakınlarına kadar sızmayı başarmıştır. Adamlarını da farklı kimliklerle Söğüt’ün her tarafına yerleştirmiştir. Ertuğrul Bey’in gücünün daha fazla yükselmesini istemeyen bu örgüt, her koldan gizli faaliyetlerle Ertuğrul’a saldırmaya başlar.

Bir tarafta devletin tahakküm altında olması, bir tarafta Moğol baskıları, bir tarafta da bunları fırsat bilen gizli örgütün Söğüt’ü Türklerden almak için harekete geçmesi, Ertuğrul’u büyük bir kıskacın içine sokacaktır.

Ertuğrul, tüm bu çetin şartlar altında obasını ve evlatlarını bu tehlikelerden koruyabilecek midir?

Bu büyük cenderede Ertuğrul’un en büyük destekçileri kimler olacaktır?
Devletin tahakküm altına girmesi ve gücünü kaybetmiş olması, Ertuğrul’u hangi gayeye yönlendirecektir?

Diriliş Ertuğrul Yeni Sezonu Oyuncuları Kim Kimdir?

Diriliş Ertuğrul ERTUĞRUL BEY kimdir?

Gerçek adı : Engin Altan DÜZYATAN

Rolü : ERTUĞRUL BEY

Geçen on yıllık süreçte Moğollar, Kösedağ Savaşı’nda Selçuklu Devleti’ni yendikten sonra Selçuklu üzerinde tahakküm kurmuş ve Anadolu’yu ağır vergilere tabi tutmuştur. Ancak Ertuğrul, her şeye rağmen Söğüt’ü ihya etmeyi başarmıştır. Söğüt’te büyük bir gayretle kurduğu düzenin bozulmaması adına mücadele etmeye devam edecektir. Bir yandan da üç evladını büyütüp yetiştirmiştir.

Diriliş Ertuğrul İLBİLGE kimdir?

Gerçek adı : Hande Soral

Rolü : İLBİLGE

Umuroğulları Beyi olan Umur Bey’in kızıdır. Obasına ve devlete çok sadıktır. Gayretli ve cesaretlidir. Bütün gayesi obasını diri tutmak, devletin verdiği vazifeyi hakkıyla yerine getirmektir.

Diriliş Ertuğrul TURGUT ALP kimdir?

Gerçek adı : Cengiz COŞKUN

Rolü : TURGUT ALP

On yıl boyunca Ertuğrul Bey’in en yakınındaki iki kişiden biri olmayı sürdürmüş ve yine Ertuğrul Bey’in Söğüt’ü düzen içinde tutmak için girdiği mücadele sürecinde, en mühim iki kişiden biri olacaktır.

Diriliş Ertuğrul BAMSI BEYREK kimdir?

Gerçek adı : Nurettin SÖNMEZ

Rolü : BAMSI BEYREK

On yıl boyunca Ertuğrul Bey’in en yakınındaki iki kişiden biri olmayı sürdürmüş ve Alp başılık vazifesini de layıkıyla yerine getirmiştir. Bu geçen süreçte Aslıhan’ın yanı sıra bir de Aybars adında bir çocuğu dünyaya gelmiştir.

Diriliş Ertuğrul DRAGOS kimdir?

Gerçek adı : İlker Aksum

Rolü : DRAGOS

Bizans’ın saygı duyulan büyük komutanlarındandır. Yıllarca büyük başarılar elde etmiştir. Bizans tarafı, onun kendisini dine verdiğini ve bir süredir inzivaya çekildiğini bilmektedir. Ancak o, zangoç kimliğiyle casus olarak Söğüt’e yerleşmiş ve ordu içinde kendisine sadık olan askerlerle gizli bir teşkilatlanmaya gitmiştir.

Diriliş Ertuğrul HAYME ANA kimdir?

Gerçek adı : Hülya DARCAN

Rolü : HAYME ANA

İlerlemiş yaşına rağmen Kayıların bacılar başı olma mesuliyetini layıkıyla sürdürmeye devam etmekte ve yeri geldiğinde obasını canı pahasına savunmaktadır. Oba içinde dengeleri sağlama hususunda da halâ etkinliğini sürdürmektedir.

Diriliş Ertuğrul OSMAN kimdir?

Gerçek adı : Emre Üçtepe

Rolü : OSMAN

Henüz küçük yaşta olmasına rağmen cevvalliği, zekâsı ve cesaretiyle yaşıtlarından ayrılır. Ele avuca sığmaz, atılgan bir çocuktur. Osman’ın gözü sürekli dış dünyadadır. Meraklı ve hiçbir olayda geri durmayan bir tavrı vardır. Ertuğrul onun bu karakterini iyi bilir ve Osman’ı korumak için onu dizginlemeye çalışmaktadır.

Diriliş Ertuğrul SAVCI kimdir?

Gerçek adı : Kerem Bekişoğlu

Rolü : SAVCI

Alp olmaktan ziyade ilimle ilgilenmektedir. Ondan beklenen kılıç tutan bir alp olmasıdır. Fakat o, devletin öncelikle kılıçla değil bilgi ve akıl ile yönetilmesi gerektiğine inanır. İlime merakı yüzünden Artuk Bey’in yanında çokça vakit geçirir.

Diriliş Ertuğrul GÜNDÜZ kimdir?

Gerçek adı : Arif Diren

Rolü : GÜNDÜZ

Yıllar önce annesini kaybettiği için babasını hem anne hem baba bilmiştir. Bu sebeple babasına çok bağlıdır. Kardeşlerin en büyüğü olduğu için Savcı ve Osman’la bizzat ilgilenmiş, onları her zaman koruyup kollamıştır.

Diriliş Ertuğrul HAFSA HATUN kimdir?

Gerçek adı : Burçin Abdullah

Rolü : HAFSA HATUN

Vakti zamanında Halime’den öğrendikleri sayesinde obada bacılardan sorumlu olmuştur. Aynı zamanda Hayme Ana’nın vazifelerinin çoğunu da üstlenmiştir.

Diriliş Ertuğrul ARTUK BEY kimdir?

Gerçek adı : Ayberk Pekcan

Rolü : ARTUK BEY

Ertuğrul Bey’in obada olmadığı zamanlarda obadan mesul olmaya ve bununla birlikte hekimlik vazifesini sürdürmeye devam etmektedir. Ayrıca pazarın kayıt işlerinden de mesuldür.

Diriliş Ertuğrul DEMİRCİ AKTEMÜR kimdir?

Gerçek adı : Kayra Şenocak

Rolü : DEMİRCİ AKTEMÜR

Kayı obasında demir ocağı vardır. Babacan tavırlıdır. Hem konuşmaları hem de tavırlarıyla tam bir Oğuz kocası üslubuna sahiptir.

Diriliş Ertuğrul ABDURRAHMAN kimdir? GÜNKUT kimdir?

Gerçek adı : Celal Al
Gerçek adı : Hakan Serim

Rolü : ABDURRAHMAN
Rolü : GÜNKUT

On yıl içinde obadaki vazifesini sürdürmeye layıkıyla devam etmişlerdir.

Diriliş Ertuğrul yeni bölümleri Çarşamba akşamları yayınlanıyor. Diriliş Ertuğrul Tekrarları ise Pazar günleri 09:15 de ekranlara geliyor.  TRT pazar sabahı eskiden Kovboy filmleri sunardı biliyorsunuz daha sonra alınan bir kararla bu filmler kaldırıldı ve şimdi Diriliş Ertuğrul Tekrarı veriliyor. Diriliş Ertuğrul Tekrar bölümlerini kaçırmak istemiyorsanız Pazar sabahı erken kalkmanızda fayda var.